Det er ikke sikkert at...
Vær og Vind

My square family.

Det daler ned, Utsmykking Bodø Rådhus, Vigselsesrommet

Runddans. Innkjøpt av Nordlandssykehuset, Barneavdelningen.

Forbi for bier? Inspirert av Maja Lundes bok, Bienes Historie